Boligforeninger

Rådgivning

Rådgivning

I foreninger er det normalt bestyrelsen, der forsøger at få overblik over en renovering eller ombygning. Er der i foreningen ikke et grundigt kendskab til byggeri, søger hovedparten hjælp hos rådgivere af forskellig slags – og den tekniske del varetages af en byggerådgiver.

Foreninger bliver tit overraskede over, hvor meget arbejde der ligger i at få bygget selv mindre ting. For rigtig mange åbner der sig en hel ny verden med teknik, design, tidsplaner, regler, love, myndigheder, jura, økonomi, materialer m.m. Hertil kommer arbejdet med foreningen, hvor der skal være enighed. Naturligt nok vælger hovedparten af alle foreninger at få hjælp af professionelle. Der er brug for byggerådgivning for at styre sikkert i havn.

Aco Byggerådgivning tilbyder byggerådgivning til fuldstændig klarlægning af, hvad det er I ønsker, udarbejde beskrivelser og tegninger, finde de rigtige entreprenørere og vigtigst: at få skrevet kontrakter, der varetager jeres interesser. Essensen af arbejdet for vores byggerådgiver.